Stockholms universitet
Tentamenstjänst

Planerat underhåll av nätverket 2021-11-27 kl. 09:00 – 16:00

Lördagen 27 november 09:00 - 16:00 sker planerat underhållsarbete på nätverket vilket kan påverka bland annat Exia.

On Saturday 27th November between 09:00 - 16:00 the network will be undergoing maintenance work which can affect Exia among other applications.