Stockholms universitet
Tentamenstjänst

Planerat underhåll av Tentamenstjänsten (Exia) 2021-11-16 kl. 06:00 – 07:30

Tisdagen den 16 november kl. 06:00 – 07:30 sker planerat underhåll av Tentamenstjänsten (Exia). Detta innebär att tjänsten inte är tillgänglig under del av denna tid .

On Tuesday November 16th between 06.00 am – 07.30 am the Examination service (Exia) will be undergoing maintenance work. During this time shorter disruptions vill occur.